onderzoeken v.s. analyseren

onderzoeksdoelen:

  • bestaande kennis voor eigen organisatie ontsluiten
  • generaliseerbare conclusies over werkelijkheid trekken
  • evalueren van een fenomeen op grond van belangen


uit kennis in context:
4 relaties onderwijs-onderzoek:

  1. Research-tutored, met een nadruk op het schrijven en bespreken van papers en essays
  2. Research-based, studenten leren door het doen van onderzoek
  3. Research-oriented, onderwijs gericht op kennisconstructie
  4. Research-led, onderwijs gestructureerd rond de actuele kennis in het vakgebied
(Jenkins en Healey, 2005)

Mode 1: Science, Mode 2: Knowledge Production

Latour: wetenschap <=> research

Donald Stokes: probleem met 1-dimensionale indeling 'basic research' <=> 'applied research'
Maakt kwadrant; horizontaal: Consideration
of Use?; verticaal: quest for fundamental understanding?